عطر باران را تنفس کن! بوی اوست...

مطلبی برای این موضوع نوشته نشده است